CÔNG TY CẦN GIẢM VỐN THÌ LÀM NHƯ THẾ NÀO VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN NAY?

folder_openTin tức
commentKhông có bình luận

        Nhiều doanh nghiệp hiện nay đăng ký số vốn quá cao so với khả năng góp đủ vốn theo quy định và cũng có nhiều cá nhân muốn rút bớt phần vốn của mình đã góp vào công ty. Nhiều trường hợp trước đây đăng kí vốn 20 tỷ để có thể đăng ký được ngành nghề kinh doanh bất động sản nhưng hiện nay quy định pháp luật lại có sự thay đổi không yêu cầu vốn pháp định 20 tỷ nữa. Chính vì những thắc mắc cũng như nhu cầu giảm vốn nhiều, Chúng tôi gửi đến khách hàng nhưng quy định và các bước thực hiện giảm vốn điều lệ:

* ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Theo Khoản 3 Điều 87 Luật doanh nghiệp 2020

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

 1. a) Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty;
 1. b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 75 của Luật doanh nghiệp 2020 (đối với trường hợp sau 90 ngày kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp mà chưa góp đủ vốn thì buộc phải giảm vốn)

* ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Theo Khoản 3 Điều 68 Luật doanh nghiệp 2020 giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

 1. a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
 1. b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật Luật doanh nghiệp 2020; (phải có báo cáo tài chính và giấy chứng nhận đã góp đủ vốn nếu sở có yêu cầu chứng minh)
 1. c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật doanh nghiệp 2020 (đối với trường hợp sau 90 ngày kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp mà chưa góp đủ vốn thì buộc phải giảm vốn)

 ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

Theo Khoản 5 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2020 giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

 1. a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;
 1. b) Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật doanh nghiệp 2020 (phải có báo cáo tài chính và giấy chứng nhận đã góp đủ vốn nếu sở có yêu cầu chứng minh)
 1. c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật doanh nghiệp 2020 (đối với trường hợp sau 90 ngày kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp mà chưa góp đủ vốn thì buộc phải giảm vốn)

Khi thực hiện giảm vốn thì thực hiện nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh

Thành phần hồ sơ:

 1. Thông báo giảm vốn (Phụ lục II-1_Kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT
 2. Quyết định chủ sở hữu/hội đồng thành viên/ đại hội đồng cổ đông
 3. Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)
 4. Bản cam kết không có khoản nợ khi giảm vốn

CÔNG TY TNHH SAIGONICOM

Điện thoại: 0905.379.879 | Email: saigonicom@gmail.com

Menu