KINH DOANH NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN VỐN DƯỚI 20 TỶ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

folder_openTin tức
commentKhông có bình luận

Ngành nghề kinh doanh bất động sản là ngành nghề được rất nhiều nhà quản lý hướng đến và định hướng cho công ty mình. Trước đây để đăng ký ngành nghề này thì vốn điều lệ phải tối thiểu bằng vốn pháp định là 20 tỷ đồng, việc đăng ký vốn 20 tỷ đồng nhiều nhà quản lý còn ái ngại. Nhưng hiện nay, việc nhà nước khuyến khích đầu tư, đối với một số ngành nghề nhà nước đã nới lỏng quy định trong đó có ngành bất động sản thì việc quy định về vốn không còn là rào cản nữa.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 75. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư kinh doanh Luật đầu tư năm 2020 quy định:

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 như sau:

  1. a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”;”

Nghĩa là bỏ quy định về “vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng”

Vì vậy: Cá nhân hiện nay muốn thành lập công ty kinh doanh bất động sản thì đăng ký mức vốn điều lệ tuỳ vào nhu cầu và khả năng của bản thân

* Lưu ý: Khi thành lập doanh nghiệp thì thời hạn góp đủ vốn là trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống sẽ đóng thuế môn bài 2 triệu đồng/ năm

Vốn điều lệ trên 10 tỷ sẽ đóng thuế môn bài 3 triệu/ năm

Đối với doanh nghiệp mới thành lập sẽ được miễn thuế môn bài trong năm đầu thành lập (căn cứ điểm c khoản 1 Điều 1 NĐ 22/2020/NĐ-CP)

CÔNG TY TNHH SAIGONICOM

Điện thoại: 0905.379.879 | Email: saigonicom@gmail.com

Menu